Forfedrene til Gustav Adolf Sunne

Publisert av:
Marit og Øyvind
Kongsberg

Telefon:
E-post:oyvind@gausdal.nu
Web:http://www.gausdal.nu


1. generasjon

1 Gustav Adolf Sunne (f.06.02.1903 d.1983)
Sønn av Gustav Adolf Pytte (f.1878) og Emma Kristine Andersdatter Sunne (f.02.04.1879 d.14.10.1944).

Gustav Adolf ble født 06.02.1903. Gustav Adolf Sunne døde 1983.

Gustav Adolf Sunne fikk 3 barn
 • I. Augun Henry Sunne f.14.04.1928 d.24.11.1961
 • II. Sverre Roar Sunne f.23.10.1930 d.06.02.2003
 • III. Jorun Synnøve Sunne Mørkve f.06.01.1937 d.14.09.1999

2. generasjon

2 Gustav Adolf Pytte
Sønn av Karl Martin Pytte (f.11.07.1851 d.18.01.1921) og Amanda Pytte (f.1845).

Gustav Adolf ble født 1878.

Gustav Adolf Pytte fikk 1 barn
 • I. Gustav Adolf Sunne f.06.02.1903 d.1983

3 Emma Kristine Andersdatter Sunne (f.02.04.1879 d.14.10.1944)
Datter av Anders Andreassen (f.08.11.1835) og Thora Marie Cristensdatter Andreassen (f.17.12.1839).

Emma Kristine ble født 02.04.1879, i Sundet Hedenstad. Emma Kristine Andersdatter Sunne døde 14.10.1944.

Personnotat
Faddere:
Selveier Margrethe Helgesdatter Rud......
Slagter Sjul M/N Sundet
Andreas Andersen
Kristian Sjulsen

Personnotat
Pastor Bugge.
Kristendomskunnskap: Meget god.

Emma Kristine Andersdatter Sunne fikk 1 barn
 • I. Gustav Adolf Sunne f.06.02.1903 d.1983

3. generasjon

4 Karl Martin Pytte
Sønn av Ole Olsen Pytte (f.05.03.1809) og Karen Kristine Jonsdatter Pytte (f.25.10.1818).

Karl Martin ble født 11.07.1851. Karl Martin Pytte døde 18.01.1921.

Karl Martin Pytte fikk 3 barn
 • I. Gustav Adolf Pytte f.1878
 • II. Anna Pytte f.1881
 • III. Hulda Pytte f.1885

5 Amanda Pytte

Amanda ble født 1845, i Sverige.

Amanda Pytte fikk 3 barn
 • I. Gustav Adolf Pytte f.1878
 • II. Anna Pytte f.1881
 • III. Hulda Pytte f.1885

6 Anders Andreassen
Sønn av Andreas Nilsen og Ingeborg Ellefsdatter Nilsen.

Anders ble født 08.11.1835, i Landeeie Baglien.

Anders Andreassen fikk 7 barn
 • I. Andreas Andersen f.1861
 • II. Karl Kristian Andersen f.1864
 • III. Jaima Andrine Andersen f.1867
 • IV. Thora Emilie Andersen f.1870
 • V. Maren Sofie Andersen f.1873
 • VI. Emma Kristine Andersdatter Sunne f.02.04.1879 d.14.10.1944
 • VII. Hanna Otilie Andreassen f.18.06.1882

7 Thora Marie Cristensdatter Andreassen
Datter av Christen Christophersen (d.f. 1855) og Anna Olsdatter Christophersen.

Thora Marie ble født 17.12.1839, i Aasen Rogstad.

Thora Marie Cristensdatter Andreassen fikk 7 barn
 • I. Andreas Andersen f.1861
 • II. Karl Kristian Andersen f.1864
 • III. Jaima Andrine Andersen f.1867
 • IV. Thora Emilie Andersen f.1870
 • V. Maren Sofie Andersen f.1873
 • VI. Emma Kristine Andersdatter Sunne f.02.04.1879 d.14.10.1944
 • VII. Hanna Otilie Andreassen f.18.06.1882

4. generasjon

8 Ole Olsen Pytte
Sønn av Ole Haagensøn (f.1778 d.1840) og Maren Sofie Oldatter Haagensøn (f.1784).

Ole ble født 05.03.1809.

Ole Olsen Pytte fikk 1 barn
 • I. Karl Martin Pytte f.11.07.1851 d.18.01.1921

9 Karen Kristine Jonsdatter Pytte
Datter av John Larsen Finholt (f.1781) og Kari Tollisdatter Finholt (d.29.07.1867).

Karen Kristine ble født 25.10.1818, i Finholt.

Karen Kristine Jonsdatter Pytte fikk 1 barn
 • I. Karl Martin Pytte f.11.07.1851 d.18.01.1921

10 Andreas Nilsen

Andreas Nilsen fikk 1 barn
 • I. Anders Andreassen f.08.11.1835

11 Ingeborg Ellefsdatter Nilsen

Ingeborg Ellefsdatter Nilsen fikk 1 barn
 • I. Anders Andreassen f.08.11.1835

12 Christen Christophersen

Christen Christophersen døde f. 1855.

Christen Christophersen fikk 5 barn
 • I. Anne Kristine Cristensdatter f.1843?
 • II. Marte Cristensdatter f.1834?
 • III. Berte Cristensdatter
 • IV. Kristen Cristenssen f.1835?
 • V. Thora Marie Cristensdatter Andreassen f.17.12.1839

13 Anna Olsdatter Christophersen

Anna Olsdatter Christophersen fikk 5 barn
 • I. Anne Kristine Cristensdatter f.1843?
 • II. Marte Cristensdatter f.1834?
 • III. Berte Cristensdatter
 • IV. Kristen Cristenssen f.1835?
 • V. Thora Marie Cristensdatter Andreassen f.17.12.1839

5. generasjon

14 Ole Haagensøn
Sønn av Haagen Olssøn (f.1741 d.1811) og Live Iversdatter Olssøn (f.1743 d.1818).

Ole ble født 1778. Ole Haagensøn døde 1840.

Ole Haagensøn fikk 6 barn
 • I. Ole Olsen Pytte f.05.03.1809
 • II. Hans Pytte f.1812
 • III. Ingebret Pytte f.1816
 • IV. Gullik Pytte f.1823
 • V. Lars Johan Pytte f.1826 d.1826
 • VI. Karen Olea Pytte f.1827

15 Maren Sofie Oldatter Haagensøn

Maren Sofie ble født 1784, i Bringåker i Båtne.

Maren Sofie Oldatter Haagensøn fikk 6 barn
 • I. Ole Olsen Pytte f.05.03.1809
 • II. Hans Pytte f.1812
 • III. Ingebret Pytte f.1816
 • IV. Gullik Pytte f.1823
 • V. Lars Johan Pytte f.1826 d.1826
 • VI. Karen Olea Pytte f.1827

16 John Larsen Finholt
Sønn av Lars Christophersen Finholt (f.1747) og Marie Jonsdatter Finholt (f.1750).

John ble født 1781.

John Larsen Finholt fikk 1 barn
 • I. Karen Kristine Jonsdatter Pytte f.25.10.1818

17 Kari Tollisdatter Finholt

Kari Tollisdatter Finholt døde 29.07.1867.

Kari Tollisdatter Finholt fikk 1 barn
 • I. Karen Kristine Jonsdatter Pytte f.25.10.1818

6. generasjon

18 Haagen Olssøn
Sønn av Ole Haagensøn (f.1705 d.1771) og Anne Helliksdatter Haagensøn (f.1714 d.1781).

Haagen ble født 1741, i Sommerstad. Haagen Olssøn døde 1811.

Haagen Olssøn fikk 6 barn
 • I. Anne Maria Haagensdatter f.1769
 • II. Barbro Haagensdatter f.1772
 • III. Olea Haagensdatter f.1774
 • IV. Ingeborg Marie Haagensdatter f.1775
 • V. Ole Haagensøn f.1778 d.1840
 • VI. Berte Marie Haagensdatter f.1782

19 Live Iversdatter Olssøn
Datter av Iver Knutssøn (f.1701 d.1781) og Barbra Hansdatter Knutssøn (f.1722 d.1795).

Live ble født 1743. Live Iversdatter Olssøn døde 1818.

Live Iversdatter Olssøn fikk 6 barn
 • I. Anne Maria Haagensdatter f.1769
 • II. Barbro Haagensdatter f.1772
 • III. Olea Haagensdatter f.1774
 • IV. Ingeborg Marie Haagensdatter f.1775
 • V. Ole Haagensøn f.1778 d.1840
 • VI. Berte Marie Haagensdatter f.1782

20 Lars Christophersen Finholt

Lars ble født 1747.

Lars Christophersen Finholt fikk 1 barn
 • I. John Larsen Finholt f.1781

21 Marie Jonsdatter Finholt

Marie ble født 1750.

Marie Jonsdatter Finholt fikk 1 barn
 • I. John Larsen Finholt f.1781

7. generasjon

22 Ole Haagensøn
Sønn av Haagen Sørenssøn (f.1679 d.1738) og Ingeborg Thomasdatter Sørenssøn (f.1667 d.1723).

Ole ble født 1705, i Lille Bjerknes. Ole Haagensøn døde 1771.

Ole Haagensøn fikk 10 barn
 • I. Inger Marie Olsdatter
 • II. Torsten Olssøn f.1736
 • III. Halvor Olssøn f.1740
 • IV. Haagen Olssøn f.1741 d.1811
 • V. Hellik Olssøn f.1748 d.1766
 • VI. Berte Marie Olsdatter f.1749
 • VII. Ole Olssøn f.1756 d.1775
 • VIII. Thomas Olssøn f.1757 d.1762
 • IX. Anne Katrine Olsdatter f.1758
 • X. Berte Olsdatter f.1759 d.1842

23 Anne Helliksdatter Haagensøn
Datter av Hellik Knutssøn og Berit Torstensdatter Knutssøn.

Anne ble født 1714, i Nedre Bjerknes. Anne Helliksdatter Haagensøn døde 1781.

Anne Helliksdatter Haagensøn fikk 10 barn
 • I. Inger Marie Olsdatter
 • II. Torsten Olssøn f.1736
 • III. Halvor Olssøn f.1740
 • IV. Haagen Olssøn f.1741 d.1811
 • V. Hellik Olssøn f.1748 d.1766
 • VI. Berte Marie Olsdatter f.1749
 • VII. Ole Olssøn f.1756 d.1775
 • VIII. Thomas Olssøn f.1757 d.1762
 • IX. Anne Katrine Olsdatter f.1758
 • X. Berte Olsdatter f.1759 d.1842

24 Iver Knutssøn
Sønn av Knut Hanssøn (f.1657 d.1736) og Live Iversdatter Hanssøn (f.1670 d.1741).

Iver ble født 1701, i Pytte. Iver Knutssøn døde 1781.

Iver Knutssøn fikk 7 barn
 • I. Live Iversdatter Olssøn f.1743 d.1818
 • II. Gunnor Iversdatter f.1745 d.1745
 • III. Hans Iverssøn f.1746 d.1749
 • IV. Knut Iverssøn f.1749 d.1750
 • V. Hans Iverssøn f.1751
 • VI. Knut Iverssøn f.1753 d.f 1756
 • VII. Knut Iverssøn f.1756

25 Barbra Hansdatter Knutssøn

Barbra ble født 1722. Barbra Hansdatter Knutssøn døde 1795.

Barbra Hansdatter Knutssøn fikk 7 barn
 • I. Live Iversdatter Olssøn f.1743 d.1818
 • II. Gunnor Iversdatter f.1745 d.1745
 • III. Hans Iverssøn f.1746 d.1749
 • IV. Knut Iverssøn f.1749 d.1750
 • V. Hans Iverssøn f.1751
 • VI. Knut Iverssøn f.1753 d.f 1756
 • VII. Knut Iverssøn f.1756

8. generasjon

26 Haagen Sørenssøn
Sønn av Søren Halvorssøn (f.1642 d.1725) og Karen Olsdatter Halvorssøn.

Haagen ble født 1679, i Lille Bjerknes. Haagen Sørenssøn døde 1738.

Haagen Sørenssøn fikk 3 barn
 • I. Nils Haagensøn f.1701
 • II. Ole Haagensøn f.1705 d.1771
 • III. Anne Haagensdatter f.1709 d.f 1738

27 Ingeborg Thomasdatter Sørenssøn
Datter av Thomas Bjerknes (d.1681).

Ingeborg ble født 1667, i Øvre Bjerknes. Ingeborg Thomasdatter Sørenssøn døde 1723.

Ingeborg Thomasdatter Sørenssøn fikk 3 barn
 • I. Nils Haagensøn f.1701
 • II. Ole Haagensøn f.1705 d.1771
 • III. Anne Haagensdatter f.1709 d.f 1738

28 Hellik Knutssøn

Hellik ble født , i Livland i Lyngdal.

Hellik Knutssøn fikk 7 barn
 • I. Sjul Helliksøn d.1738
 • II. Knut Helliksøn f.1711
 • III. Anne Helliksdatter Haagensøn f.1714 d.1781
 • IV. Berte Helliksdatter f.1718
 • V. Synnøve Helliksdatter f.1721
 • VI. Tollef Helliksøn f.1729
 • VII. Ole Helliksøn f.1730

29 Berit Torstensdatter Knutssøn

Berit ble født , i Bjørkesett i Lyngdal.

Berit Torstensdatter Knutssøn fikk 7 barn
 • I. Sjul Helliksøn d.1738
 • II. Knut Helliksøn f.1711
 • III. Anne Helliksdatter Haagensøn f.1714 d.1781
 • IV. Berte Helliksdatter f.1718
 • V. Synnøve Helliksdatter f.1721
 • VI. Tollef Helliksøn f.1729
 • VII. Ole Helliksøn f.1730

30 Knut Hanssøn

Knut ble født 1657. Knut Hanssøn døde 1736.

Personnotat
Kristoffer Hanssøn født 1656 død 1723, bodde på Reine.

Knut Hanssøn fikk 11 barn
 • I. Hans Knutssøn f.1695
 • II. Berte Knutsdatter f.1697
 • III. Rønnaug Knutsdatter f.1700
 • IV. Iver Knutssøn f.1701 d.1781
 • V. Lars Knutssøn f.1701
 • VI. Svend Knutssøn f.1704
 • VII. Gulbrand Knutssøn f.1708 d.1709
 • VIII. Ingeborg Knutsdatter f.1710 d.1710
 • IX. Synnøve Knutsadtter f.1714
 • X. Tore Knutssøn f.1714
 • XI. Gutt Knutssøn f.1715

31 Live Iversdatter Hanssøn
Datter av Iver Arnessøn (f.1622).

Live ble født 1670, i Pytte. Live Iversdatter Hanssøn døde 1741.

Live Iversdatter Hanssøn fikk 11 barn
 • I. Hans Knutssøn f.1695
 • II. Berte Knutsdatter f.1697
 • III. Rønnaug Knutsdatter f.1700
 • IV. Iver Knutssøn f.1701 d.1781
 • V. Lars Knutssøn f.1701
 • VI. Svend Knutssøn f.1704
 • VII. Gulbrand Knutssøn f.1708 d.1709
 • VIII. Ingeborg Knutsdatter f.1710 d.1710
 • IX. Synnøve Knutsadtter f.1714
 • X. Tore Knutssøn f.1714
 • XI. Gutt Knutssøn f.1715

9. generasjon

32 Søren Halvorssøn

Søren ble født 1642. Søren Halvorssøn døde 1725.

Søren Halvorssøn fikk 6 barn
 • I. Åse Sørensdatter f.1677
 • II. Anne Sørensdatter f.1677
 • III. Haagen Sørenssøn f.1679 d.1738
 • IV. Pike Sørensdatter f.1681
 • V. Ingeborg Sørensdatter f.1683 d.1692
 • VI. Halvor Sørenssøn f.1685

33 Karen Olsdatter Halvorssøn

Karen Olsdatter Halvorssøn fikk 6 barn
 • I. Åse Sørensdatter f.1677
 • II. Anne Sørensdatter f.1677
 • III. Haagen Sørenssøn f.1679 d.1738
 • IV. Pike Sørensdatter f.1681
 • V. Ingeborg Sørensdatter f.1683 d.1692
 • VI. Halvor Sørenssøn f.1685

34 Thomas Bjerknes

Thomas Bjerknes døde 1681.

Thomas Bjerknes fikk 3 barn
 • I. Kristi Thomasdatter
 • II. Ingeborg Thomasdatter Sørenssøn f.1667 d.1723
 • III. Mari Thomasdatter f.1675

35 Iver Arnessøn

Iver ble født 1622.

Iver Arnessøn fikk 1 barn
 • I. Live Iversdatter Hanssøn f.1670 d.1741